Узагальнення досвіду

Актуальність проблеми

Актуальність проблеми розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках географії за допомогою інтерактивних методів навчання обумовлена кількома факторами. По-перше, гострий дефіцит уміння самостійно здобувати знання і влучно застосовувати їх на практиці, бути конкурентоспроможною особистістю в нинішньому суспільстві, яке переживає кризу переходу від постіндустріального до інформаційного. По-друге, формування цілісної картини світу, активізація пізнавальної діяльності учнів. По-третє, саме географія допомагає розумінню дійсності і є важливою сходинкою адекватного сприймання змін сьогодення.

Головною метою своєї педагогічної діяльності вважаю:

Навчити учнів на уроках спілкуватися, думати й творити, а саме навчання щоб було радісним процесом самопізнання й саморозвитку, щоб це була школа без поразок, яку б діти закінчували, усвідомлюючи свої таланти і здібності, свій інтелектуальний рівень.

Поширення досвіду відбувається через проведення семінарів-практикумів, відкритих уроків, публікацію матеріалів у газетах «Вісті», «Таврія», журналу «Педагогічна освіта», видання збірки «Зерна досвіду».

Провідна ідея досвіду – використання інтерактивних методів навчання та інших засобів географічної освіти дозволить створити умови для успішного вирішення завдання формування і розвитку в учнів інформаційно-комунікативної компетентності.

Система роботи Є.С. Молоткової базується на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких зробити навчання творчим, особистісно зорієнтованим, сформувати в учнів стійкий інтерес до предмета, результатом якого є не тільки підвищення базового рівня знань, а й розвиток навичок мислення високого рівня.


Коли вчителі перестануть учити, учні нарешті зможуть учитися.

Франсуа де Ларошфуко

Основні характеристики досвіду

Серед найголовніших завдань сучасної освіти Концепція загальної середньої освіти визначає запровадження таких методів навчання, які розвивають «уміння самостійно вчитись, критично мислити; здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, навички, необхідні для життєвого і професійного вибору».

Головною передумовою розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках є теза: «Освіту не дає вчитель, її здобувають учні». Тому діяльність учня включає методику роботи з цікавою інформацією, форми, методи та прийоми навчання і самооцінки.

Отже, вчителю-предметнику потрібно сформувати в учнів найнеобхідніші для уроку географії навички, які стануть підґрунтям розвитку їхнього критичного мислення: вміння працювати з текстом, навички ведення навчальної дискусії, діалогу, роботи в групі, прийняття рішень…

У результаті використання різних методів «Мозковий штурм», «Метод прес», «Коло ідей», «2-4, всі разом» школярі опановують уміння спілкуватися, аналізувати, підводити підсумки, переходять на рівень самоусвідомлення.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках географії за допомогою інтерактивних методів навчання неможливий без використання інноваційних освітніх і педагогічних технологій. Вони можуть бути віднесені до різних складових навчально-виховного процесу, але, на мій погляд, вони завжди повинні бути мотивовані й орієнтовані на конкретного вчителя, який працює в конкретній школі з конкретними учнями.

У зв’язку з підготовкою до ЗНО останнім часом особливу увагу надаю використанню тестових технологій на всіх етапах вивчення теми. Тому уроки вивчення нового матеріалу, як правило, закінчуються корегувальним тестом, що дає змогу вчителю одержати достовірну інформацію про ступінь розуміння учнями нового матеріалу і на основі цього проектувати подальше вивчення теми.

Таким чином, інтерактивні методи навчання сприяють творчому засвоєнню знань. При цьому навчальний процес характеризується високою інтенсивністю, супроводжується підвищеним інтересом, одержані знання відрізняються глибиною та міцністю.

Однак не можу зазначити, що у роботі виникають певні проблеми й труднощі. Наприклад, у 10 класі програма і підручники розраховані на 2 години, а виділяється 1 година, у 9 класі вивчаються поняття «ВВП», «ВНП», «НД», а предмет «Основи економічних знань» упроваджують у 10-му, що складає відповідні труднощі. Як, скажімо, можна вивчити за 1 годину географію світу, ознайомити з окремими регіонами, отримати додаткову інформацію і уявлення. Це можна зробити тільки оглядово.

Щоб показати, як можна здійснити комбінування методів і прийомів, розглянемо це на прикладах. У такій послідовності можна включити на окремих етапах уроку деякі з них .

На етапі розминка, що замінює організаційний момент, до якого входять психологічні міні-тренінги, цікаві логічні вправи, завдання, зашифровані теми, проблемні питання, цікава інформація. Це сприяє підготовці учнів до роботи, позитивно налаштовує учнів під час уроку, створює позитивний психоемоційний клімат.

Обов’язковим елементом кожного уроку є актуалізація опорних знань учнів. Вона пов'язує вивчений матеріал з життям, активізує пізнавальну діяльність учнів на уроці. На цьому етапі застосовую методику «Мозкового штурму», «Географічної розминки», «Географічної мозаїки».

Наступний етап, мотивація навчальної діяльності – винятково важливий компонент не лише навчання, але й будь-якої людської діяльності. Є мотив – є бажання виконувати й доводити до завершення цю діяльність (прийом «Здивуй – зацікав», «Приваблива мета», «Фантастична добавка», «Відстрочена відгадка»).

На етапі сприйняття та засвоєння матеріалу використовую роботу в групах, методи «2-4, всі разом», «Учитель - учень», «Творча лабораторія». Для кращого осмислення об’єктивних зв’язків, самоаналізу, самооцінки стають елементи рефлексії. З цією метою використовую міні-підручник з конкретними питаннями і завданнями відповідної теми.

Після цього вчитель може від коректувати хибні уявлення учнів та помилки.

Узагальнення і систематизація знань як важливий етап уроку включає вправи для закріплення і корекції знань учнів: «Світлофор», «Лови помилку картографа», «Взаємоперевірка», «Метод прес», «Географічний диктант».

Важливе місце в навчально-виховному процесі займає робота над проектами. Метод базується на розвитку пізнавальних і творчих навичок учнів, уміннях самостійно конструювати власні знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвитку критичного мислення.

Метод проектів:

1. завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову;

2. завжди передбачає навчання у співпраці (учень – учитель, учень – учень);

3. передбачає розв’язання певної проблеми, що передбачає використання знань і вмінь з різних галузей науки, техніки, творчості;

4. особливо є актуальним, коли виникає необхідність застосування дослідницьких методик.

Отже, сучасний урок – це мистецтво поєднання методів і прийомів, які дають змогу вчителю відкрити учню самого себе й само реалізуватися.

Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.